Summarize

Mobilność substancji czynnych fungicydów a walka z grzybami

Potencjał ochronno leczniczy fungicydów może być zagrożony przez słabą mobilność substancji czynnych. Zdolność dotarcia do patogenów zależy od dobrej rozpuszczalności w tłuszczach i wodzie – właściwości szczególnie widocznych w docenianym od niedawna fluksapyroksadzie. Aby fungicyd mógł w pełni rozwinąć swój potencjał ...

Racjonalizacja nawożenia

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w rolnictwie na całym świecie masowo stosowano środki ochrony roślin i nawozy mineralne, co przyczyniło się do nadmiernej degradacji środowiska naturalnego. Jest to efektem pogoni za wysokimi plonami o jak najwyższej jakości. Niestety nadmierna chemizacja rolnictwa ma swoje odbicie w negatywnym ...

Organiczne nawozy o spowolnionym uwalnianiu azotu

[blockquote style="2"]Ewelina Przybyszewska: Jest Pani pracownikiem naukowym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kierownikiem Pracowni Rizosfery. Co jest obszarem Pani zainteresowań i prac badawczych?[/blockquote] [textmarker color="C24000"]Dr hab. Lidia Sas-Paszt:[/textmarker] Pracownia Rizosfery, w której pracuję prowadzi badania nad ...

Wapń, a jakość owoców

Aktualnie najważniejszym zadaniem polskich sadowników jest zwracanie szczególnej dbałości o jakość owoców.W światowej produkcji jabłek utrzymuje się lub podnosi opłacalność produkcji przez wzrost plonów, uprawę atrakcyjnych odmian, a przede wszystkim wzrost udziału owoców wysokiej jakości. Na konieczność poprawy ...

Wapń w uprawie porzeczek pilnie potrzebny jeszcze przed zbiorami

W uprawie roślin jagodowych na rynek deserowy, w tym między innymi porzeczek, obok dobrego plonowania bardzo ważna jest też wysoka jakość owoców, o tym żadnego plantatora przekonywać chyba nie trzeba. Problem w tym, że w tej „fabryce pod gołym niebem”nie jest to wcale łatwe do osiągnięcia, zwłaszcza w lata trudne ...

Tymczasowy zakaz stosowania neonikotynoidów

W państwach Unii Europejskiej wprowadzony zostanie tymczasowy zakaz stosowania neonikotynoidów.W przeprowadzonym pod koniec kwietnia głosowaniu nad zakazem stosowania neonikotynoidów większość państw głosowała za zakazem, jednak nie pozwoliło to uzyskać większości kwalifikowanej. Za wprowadzeniem zakazu głosowało 15 państw ...

Spadek cen nawozów

W kwietniu obecnego roku zaobserwowano spadki cen nawozów we wszystkich województwach.„Spadek cen nawozów w kwietniu obserwuje się we wszystkich województwach, aż w 64 przypadkach na 176 pozycji (36 proc.) . Najwyższy spadek ceny wystąpił w województwie wielkopolskim dla superfosfatu pojedynczego granulowanego, o ...

Preparaty poprawiające żyzność gleb

Rosnące znaczenie rolnictwa zrównoważonego i ekologicznych metod uprawy skłania rolników i naukowców do poszukiwania rozwiązań umożliwiających maksymalne ograniczenie stosowania środków chemicznych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich i jakościowo dobrych plonów. Ograniczenie chemicznej ingerencji w agrokulturze przyczynia się ...

KE: zakaz trzech neonikotynoidów wejdzie w życie

Przepisy, które ograniczają stosowanie trzech neonikotynoidów na terenie Unii Europejskiej zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Nowe regulacje wejdą w życie od 1 grudnia tego roku. Na temat decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie głos zabrał komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Tonio Borg. Borg poinformował, że ...

Hydroliza enzymatyczna - efektywna technologia pozyskiwania aminokwasów

Rolnictwo w XXI wieku opiera się na bardzo intensywnej produkcji ukierunkowanej na poprawę jakości i ilości plonu oraz zwiększenie opłacalności produkcji rolnej. Aby osiągnąć ten cel, należy istotnie ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych i Środków ochrony roślin. Świadomy producent musi sięgać po coraz to nowe ...

Potrzeby pokarmowe roślin sadowniczych po kwitnieniu

Potrzeby pokarmowe i energetyczne roślin sadowniczych bezpośrednio po kwitnieniu są bardzo wysokie - energia potrzebna jest roślinie nawet do zrzucenia większości kwiatów i zawiązków owocowych.Na roślinie mają pozostać tylko te najsilniejsze i najcenniejsze okazy. Tak urządziła to natura i tak działa to od tysięcy lat. Zabiegi ...

Przełom w nawożeniu azotem upraw ekologicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie ...

Doskonali solo, idealni jako partnerzy

Jednym z warunków uzyskania wysokich plonów zbóż jest prawidłowa ochrona fungicydowa.Prawidłowe i skuteczne zwalczanie chorób wywoływanych przez grzyby wymaga doboru właściwego fungicydu, zarówno pod względem zwalczanych chorób oraz panujących warunków pogodowych. Ważny jest także wybór właściwego ...

Dolistne nawozy o działaniu biostymulującym w uzupełniającym odżywianiu ziemniaka

W niektórych fazach rozwojowych roślin składniki pokarmowe pobierane są szczególnie intensywnie i nie zawsze tradycyjne nawożenie doglebowe gwarantuje ich dostępność dla roślin.W przypadku roślin ziemniaka wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe rozpoczyna się już w okresie tworzenia bulw na stolonach i trwa dość długo (w ...