Summarize

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL otrzymała certyfikat „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii PERŁY WIELKIE. Wyróżnienie przyznano firmie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
Tytuł Perły Polskiej Gospodarki firma może otrzymać, jeżeli spełnia każde z siedmiu cząstkowych kryteriów efektywności, przyjętych w międzynarodowej praktyce audytorskiej.
Przedsiębiorstwa, ze względu na wielkość przychodów rocznych z prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach przygotowanego zestawienia podzielone są na dwie grupy:
Wielkie Perły – te, które uzyskały powyżej 1 miliarda złotych;
Duże Perły – te, które uzyskały powyżej 100 milionów złotych.
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w rankingu zajęła 36. miejsce, dzięki czemu uplasowała się najwyżej spośród firm z branży mleczarskiej i potwierdziła przynależną sobie pozycję lidera.Komentarze

Skomentuj