Summarize

Czy embargo jest nową szansą dla polskich sadowników?

Rosyjskie embargo dotyka całej branży ogrodniczej, ale najbardziej ucierpią na nim jednak sadownicy. Dziś na skutek embarga oraz wzrostu konkurencji na rynku, które ono spowodowało, cena polskich jabłek stanowi zaledwie 30-50%% średnich stawek uzyskiwanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, ...

UE: eksport i import wieprzowiny w 2013 roku

FAMMU/FAPA powołując się na dane Komisji Europejskiej informuje, że przez pierwsze dziesięć miesięcy 2013 roku, państwa Unii Europejskiej na rynki do krajów trzecich wyeksportowały ponad 2,58 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych, co oznacza, że eksport z unijnego rynku był o 1,4 procent wyższy niż w ...

Polska żywność najpopularniejsza z produktów eksportowanych

Polska żywność jest na świecie niezwykle ceniona, co pokazuje wysoki poziom eksportu produktów z sektora spożywczego. Polska notuje szczególnie wysokie wyniki w produkcji i eksporcie owoców. Jak pokazują dane, maliny są jednymi z najważniejszych owoców eksportowych, co sprawiło, że Polska w tym zakresie osiągnęła drugie ...

Polskie zakłady mięsne chcą eksportować do Chin

Liczne polskie zakłady mięsne od dłuższego czasu oczekują na otwarcie chińskiego rynku dla ich produktów, dlatego też niedawno miało miejsce spotkanie delegacji władz chińskich z przedstawicielami resortu rolnictwa, w tym Głównego Inspektoratu Weterynarii.  W trakcie spotkania formułowano zakres działań mających ...

Polska w europejskiej czołówce producentów owoców

Według ogólnej kwalifikacji, Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w europejskiej produkcji owoców. W rankingu znajduje się zaraz po Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech i Grecji. W strukturze produkcji owoców w Polsce to jabłka zajmują najważniejszą pozycję, czyli około 70 procent. Krajowa produkcja jabłek, na przestrzeni ...

Polski eksport wieprzowiny idzie w górę

Biuro Analiz Agencji Rynku Rolnego informuje, iż zagraniczny popyt na polską wieprzowinę utrzymuje się i wpływa na ciągły wzrost jego eksportu. Jak pokazują dane, od stycznia do września bieżącego roku wyeksportowano z Polski blisko 482 tys. ton żywca, mięsa wieprzowego oraz tłuszczów i przetworów wieprzowych. W analogicznym ...

Chów trzody chlewnej mniej opłacalny

Prognozy dotyczące cen trzody chlewnej zakładają ich zmniejszenie w trzecim kwartale bieżącego roku. Z danych Komisji Europejskiej z listopada br. wynika, że przeciętna cena trzody klasy E w IV kwartale może wynieść 172 EUR/100 kg i będzie o 5 proc. niższa od ubiegłorocznej – informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ...

Krajowy skup rzepaku na wysokim poziomie

W trzecim kwartale 2013 roku krajowy skup rzepaku był wyższy niż przed rokiem. Krajowy skup rzepaku w III kwartale 2013 roku był wyższy o 45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Z szacunkowych danych wynika, że jego całkowita wartość w analizowanym okresie wyniosła w sumie blisko 2,2 mld zł netto. Z danych ...

Rekordowe zbiory kukurydzy na Ukrainie

Zbiory kukurydzy na Ukrainie mają być ponad 2,5-krotnie wyższe niż 3 lata temu. Ukraina w bieżącym roku zbierze rekordową ilość ziarna kukurydzy. Zbiory mają być 2,5-krotnie większe niż zaledwie trzy lata temu. Eksport ma wzrosnąć w jeszcze większym stopniu – poinformował Bank Gospodarki Żywnościowej. Amerykański ...

Eksport jaj w skorupkach

KIPDIP poinformowała, że w okresie od stycznia do wrześnie br. eksport jaj w skorupkach o kodzie CN 0407 wzrósł o ponad 10 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Z danych MRiRW wynika, iż w pierwszych trzech kwartałach br. wolumen eksportu polskich jaj w skorupkach wyniósł 157 123 ton i był wyższych o 14 944 tony w stosunku do ...

Rosyjskie kontrole a branża mleczarska

Dobiegające końca kontrole rosyjskich inspektorów weterynaryjnych mogą mieć istotny wpływ na polską branżę mleczarską. 22 listopada br. zakończą się kontrole polskich zakładów mięsnych i mleczarskich posiadających uprawnienia do handlu z Rosją prowadzone przez rosyjskie służby weterynaryjne. Ich wynik może mieć dość ...

Rekord w eksporcie pszenicy drogą morską

Eksport zbóż droga morską ma się coraz lepiej, a październik przyniósł rekordowe wyniki dotyczące pszenicy. W październiku zanotowano rekordowy eksport pszenicy drogą morską. Utrzymuje się bardzo wysokie tempo eksportu żyta. Natomiast mniejsze niż przed rokiem były załadunki kukurydzy – informują analitycy Banku BGŻ. W ...

Rosyjskie kontrole w polskich zakładach

Polskie zakłady mięsne i mleczarnie zostaną skontrolowane przez rosyjskie służby weterynaryjne. Do 22 listopada rosyjskie służby weterynaryjne mają skontrolować polskie zakłady mięsne i mleczarnie posiadające uprawnienia do handlu z Rosją - powiedział szef polskiej weterynarii Janusz Związek. Rosyjskie kontrole obejmą także ...

Rosja może wprowadzić zakaz importu polskich warzyw i owoców

Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Rosji (Rossielchoznadzor) może nałożyć embargo na import polskich owoców i warzyw. O takiej możliwości została już poinformowana Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jeśli Polska nie podejmie skutecznych kroków mających na celu zniesienie przyczyn naruszeń ...

Umowa o wolnym handlu UE-USA a unijny rynek drobiu

W tym roku Unia Europejska rozpoczęła negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi na temat umowy o wolnym handlu. Jej wprowadzenie może mieć bardzo znaczący wpływ na unijny rynek drobiu. Podpisanie umowy o wolnym handlu doprowadzi docelowo do zniesienia barier cłowych oraz poza cłowych takich jak choćby wymogi prawne, standardy oraz normy. ...