Summarize

Jak zadbać o wewnętrzne ciepło w budynku inwentarskim?

Budynek inwentarski powinien spełniać pewne kryteria, aby skutecznie chronił zwierzęta przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Zabezpieczenie przed skutkami zmieniających się warunków pogodowych jest istotne szczególnie zimą. Wtedy chów narażony jest na najniższą temperaturę, opady śniegu, deszczu oraz nadmierny ...

Produkcja tradycyjnych wędlin zagrożona przez nowe unijne normy

Zapowiadane nowe unijne normy, które wejdą w życie na terenie Unii Europejskiej we wrześniu 2014 roku, zmuszą kilkuset producentów wędlin do rezygnacji z wytwarzania tradycyjnie wędzonych wędlin. Unijne badania wskazują, że wyroby polskich producentów nie spełniają nowych wymogów dotyczących zawartości substancji smolistych w ...

Spożycie drobiu wzrosło w 2013 roku

Agencja Rynku Rolnego przewiduje, że przeciętny konsument w ubiegłym roku spożył prawie 27,5 kg tego mięsa, czyli o 1 kg więcej niż w roku 2012. Tendencje wzrostowe zaobserwować można było również w przypadku eksportu. Według wstępnych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od stycznia do września 2012 roku polski eksport ...

Europejskie ceny mleka wciąż wysokie

Na rynku unijnym i rynku polskim ceny mleka w skupach nieprzerwanie rosną, a dzieje się tak od połowy ubiegłego roku. Jak pokazują dane Komisji Europejskiej z października bieżącego roku, średnia ważona cena surowca wyniosła 39,52 EUR/100 kg i była wyższa o prawie 3 procent od ceny wrześniowej z 2013 roku. Wyniki te oznaczają, ...

Hodowcy drobiu powinni unikać antybiotyków

Zdaniem lekarzy weterynarii, hodowcy drobiu powinni unikać nadmiernego stosowania antybiotyków dla zwierząt, ponieważ mogą być one groźne dla zdrowia konsumentów. Jak lekarze wyjaśniają, kurczaki, które są kupowane i konsumowane przez nieświadomych ludzi, często są naszpikowane antybiotykami, nierzadko zupełnie niepotrzebnie. ...

Badania, które pomogą ratować pszczoły

Brytyjscy badacze z Rothamsted dokonali odkrycia, które może pomóc w walce z pasożytem Varroa. Ten pasożyt niszczy kolonie pszczół na całym świecie. Naukowcom udało się opracować test wykrywający obecność pasożyta a także opracować środki do walki z nim w koloniach pszczół. Z powodu pasożyta Varroa europejskie rodziny ...

Spadły ceny kurcząt brojlerów

Od połowy września do drugiego tygodnia grudnia ceny kurcząt brojlerów znacznie spadły. W zakładach monitorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny przez trzy miesiące obniżyły się średnio o 0,61 zł/kg, co oznacza, że spadek w okresie czternastu tygodni osiągnął wartość 15 procent. Stąd też w tygodniu ...

Pogłowie bydła będzie stopniowo odbudowywane

Z danych Eurostat i KE wynika, że pogłowie bydła w UE w przyszłym roku będzie się stopniowo odbudowywało. Analitycy Banku BGŻ przedstawili dane Eurostat dotyczące pogłowia bydła w Unii Europejskiej, z których wynika, że w okresie od maja do czerwca 2013 roku nastąpił nieznaczny wzrost pogłowia bydła, który wyniósł 0,8 proc. ...

RPA chce importować polskie mięso i kurczaki

Na rynek mięsa i drobiu Republiki Południowej Afryki, już niedługo trafi znaczna ilość mięsa i drobiu z Polski, a stanie się to, jak tylko zostaną podpisane kontrakty między polskimi dostawcami a  południowoafrykańskimi importerami. Przypuszczalny poziom importu mięsa i drobiu do RPA w roku 2014 wyniesie  407 tys. ton drobiu, ...

Indyki tanieją

Analitycy Banku BGŻ informują o pierwszych obniżkach na rynku indyków, które są konsekwencją wyjątkowo korzystnego dla producentów III kwartału bieżącego roku. Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazują, że w monitorowanych zakładach, ostatni tydzień listopada (25.11-01.12.2013) przyniósł cenę za kilogram żywca ...

Kwota mleczna będzie przekroczona po raz kolejny?

Na krajowym rynku mleka od pewnego czasu utrzymuje się bardzo dobra koniunktura, która pobudza do zwiększenia produkcji towarowej, pomimo sporych możliwości przekraczania kwot mlecznych. Od sierpnia bieżącego roku nastąpiły tendencje wzrostowe w stosunku do pierwszego półrocza tego roku. Jak pokazują dane GUS w trzecim kwartale ...

Działalność ferm pod lupą

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbył się panel dyskusyjny ekspertów będący podsumowaniem kontroli w wielkoprzemysłowych fermach zwierzęcych. Kontrole przeprowadzone w 2006 i 2011 roku ujawniły wiele nieprawidłowości, do których głównie należało nieprzestrzeganie prawa weterynaryjnego, środowiskowego oraz budowlanego. Jak ...

Problem przycinania świńskich ogonków

Trwają badania nad problemem przycinania świńskich ogonków.   Odgryzanie ogonów przez świnie jest częstym problemem w produkcji towarowej, dlatego równie często stosowane jest przez hodowców prewencyjne przycinanie ich ogonków po to, aby uniknąć u tych zwierząt nieprawidłowych zachowań i ich konsekwencji. Sytuacja ta ...

Unijna wieprzowina ciągle tanieje

Wieprzowina w krajach Unii Europejskiej kontynuuje spadkowy trend, który został zapoczątkowany we wrześniu br. FAMMU/FAPA podała, że w październiku br. ceny wieprzowiny w krajach Wspólnoty kontynuowały trend spadkowy zapoczątkowany we wrześniu. W ciągu czterech tygodni października 2013 r., średnia cena reprezentatywna wieprzowiny ...

Krajowe ceny mleka również wysokie

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny mleka na polskim rynku w dalszym ciągu utrzymują wzrostowy trend. Bank Gospodarki Żywnościowej poinformował, że zgodnie z najnowszymi danymi GUS, na rynku w dalszym ciągu obserwujemy wzrostowe tendencje cen skupu mleka. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko korzystna ...