Summarize

Jak zadbać o wewnętrzne ciepło w budynku inwentarskim?

Budynek inwentarski powinien spełniać pewne kryteria, aby skutecznie chronił zwierzęta przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Zabezpieczenie przed skutkami zmieniających się warunków pogodowych jest istotne szczególnie zimą. Wtedy chów narażony jest na najniższą temperaturę, opady śniegu, deszczu oraz nadmierny ...

Europejskie ceny mleka wciąż wysokie

Na rynku unijnym i rynku polskim ceny mleka w skupach nieprzerwanie rosną, a dzieje się tak od połowy ubiegłego roku. Jak pokazują dane Komisji Europejskiej z października bieżącego roku, średnia ważona cena surowca wyniosła 39,52 EUR/100 kg i była wyższa o prawie 3 procent od ceny wrześniowej z 2013 roku. Wyniki te oznaczają, ...

Pogłowie bydła będzie stopniowo odbudowywane

Z danych Eurostat i KE wynika, że pogłowie bydła w UE w przyszłym roku będzie się stopniowo odbudowywało. Analitycy Banku BGŻ przedstawili dane Eurostat dotyczące pogłowia bydła w Unii Europejskiej, z których wynika, że w okresie od maja do czerwca 2013 roku nastąpił nieznaczny wzrost pogłowia bydła, który wyniósł 0,8 proc. ...

Kwota mleczna będzie przekroczona po raz kolejny?

Na krajowym rynku mleka od pewnego czasu utrzymuje się bardzo dobra koniunktura, która pobudza do zwiększenia produkcji towarowej, pomimo sporych możliwości przekraczania kwot mlecznych. Od sierpnia bieżącego roku nastąpiły tendencje wzrostowe w stosunku do pierwszego półrocza tego roku. Jak pokazują dane GUS w trzecim kwartale ...

Krajowe ceny mleka również wysokie

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny mleka na polskim rynku w dalszym ciągu utrzymują wzrostowy trend. Bank Gospodarki Żywnościowej poinformował, że zgodnie z najnowszymi danymi GUS, na rynku w dalszym ciągu obserwujemy wzrostowe tendencje cen skupu mleka. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko korzystna ...

Realne ryzyko przekroczenia kwot mlecznych

Polsce, podobnie jak w roku ubiegłym, grozi ryzyko przekroczenia kwot mlecznych, które może skutkować nałożeniem kolejnych kar finansowych. W ubiegłym sezonie kwoty mleczne zostały przekroczone przez Polskę o 0,14 proc, a obecna dynamika skupu pozwala zakładać, że obecnie wyznaczony próg może zostać przekroczony nawet bardziej ...

Rosyjskie kontrole a branża mleczarska

Dobiegające końca kontrole rosyjskich inspektorów weterynaryjnych mogą mieć istotny wpływ na polską branżę mleczarską. 22 listopada br. zakończą się kontrole polskich zakładów mięsnych i mleczarskich posiadających uprawnienia do handlu z Rosją prowadzone przez rosyjskie służby weterynaryjne. Ich wynik może mieć dość ...

Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka

14 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Nowe przepisy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wdraża do polskiego prawa unijne rozporządzenia dotyczące zmian w regulacjach w sprawie zawierania umów w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Wprowadzenie nowych przepisów ...

Obecna sytuacja na rynku przetworów mlecznych

W październiku br. zanotowano wzrost cen większości przetworów mlecznych. Jak poinformował Bank Gospodarki Żywnościowej, w październiku br. utrzymał się wzrostowy trend cen zbytu serów i spadkowy w odniesieniu do masła i mleka w proszku (choć skala obniżek nie była duża). Korzystną sytuację odnotowano także w przypadku ...

Obecny rok przyniesie wzrost produkcji mięsa

Z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że roczna produkcja mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego w tym roku wyniesie 3,57 miliony ton.  Ten wynik oznacza, że rok 2013 przyniesie około 3 procentowy spadek produkcji mięsa w naszym kraju. W raporcie czytamy, że w ujęciu rocznym produkcja wieprzowiny ...

Czy da się uchronić bydło przed BSE?

BSE, czyli gąbczaste zwyrodnienie mózgu jest dla bydła chorobą śmiertelną, która atakuje układ nerwowy. Środki zaradcze przeciw niej istnieją, jednak można traktować je tylko jako zapobiegawcze.Mimo prowadzenia badań nad BSE, jej przyczyna do tej pory nie jest znana. Aktualne teorię mówią, jakoby za jej powstawanie miało ...

W Polsce rośnie zainteresowanie hodowlą norweskiej rasy czerwonej.

Dlaczego w Polsce  coraz więcej producentów mleka interesuje się hodowlą norweskiej rasy czerwonej, zwanej w skrócie NRF ?Zdaniem polskich rolników, NRF  jest wysokowydajną rasą mleczną, płodną i odporną na choroby. W Norwegii programy hodowlane od ponad trzydziestu lat kładą nacisk na cechy związane ze zdrowiem i ...

Produkcja wołowiny a emisja gazów cieplarnianych

Naukowcy wiedzą, że bydło produkuje dwutlenek węgla i metan przez całe swoje życie, ale nowe badani pokazują, że najwięcej szkodliwych gazów jest produkowanych przez krowy opiekujące się cielętami.Wyniki tych badań zostały opublikowane w „Journal of Animal Science”. Naukowcy oszacowali emisję gazów cieplarnianych ...

Koniec testów na BSE

Zdrowe bydło poddawane ubojowi nie będzie musiało przechodzić badań na BSE.Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zaprzestania badań zdrowego bydła poddawanego ubojowi na obecność BSE, został poparty przez państwa członkowskie.   Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że bydło powyżej 72 miesiąca życia poddawane ...

Chroń bydło przed przegrzaniem

Działania prewencyjne są najskuteczniejszym sposobem walki z przegrzaniem zwierząt w stadzie. Choć w tym sezonie największe upały są prawdopodobnie już za nami, lato jeszcze trwa. Warto pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu gospodarstwa na kolejny sezon.„Gdy bydło było wystawione na upał przez długi czas, może być za ...